STEMMENpost.
header
PORTFOLIO
display: beeld_inline

marijkehooghwinkel.nl

de weerslag van twee jaar ‘zijn’

in stilte

Teksten waarin zij zichzelf ontleedt of toch niet?

v e r _

G e d i c h t e n _ 2 0 2 3

spoel je ochtend je dag in

is uit!

Deze bundel ‘Spoel je ochtend je dag in’, is de weerslag van twee jaar ‘zijn’ in stilte. "Haar gedichten vormen een samenspel, onderlinge klanken, ketsend, botsend, ordenend. De gehandschoende hand, het snijden in verten, ontstijgen van punten. Teksten waarin zij zichzelf ontleedt of toch niet? 'Zijn’ doorlopend in beweging".

Vormgeving Marc Heijmans.
Met dank aan Wim Hooghwinkel, die uitgebreid en inhoudelijk heeft gelezen en waar nodig geredigeerd. Nick J. Swarth, die de eerste versie van het manuscript heeft gelezen en van commentaar voorzien. Adriaan Muller voor zijn nooit aflatende ondersteuning, relevante commentaren. Marc Heijmans voor zijn meedenken en supporting. Drukkerij Tielen, Boxtel, die ook mijn eerste dichtbundel heeft gedrukt

Nieuw is: 1m2 Uitgeverij. De bundel is uitgeven in de cyclus 1M2.
ISBN nummer 978909036841
Een uitgave van 1m2 Uitgeverij_